Tìm hiểu những quy định của pháp luật về nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất

Sau khi hoàn thành các thủ tục hành chính đăng ký, cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Người sử dụng đất các được phép nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất không? Quy định như thế nào về mức phí nộp tiền nợ thuế? Và thời gian ghi nợ tối đa và thủ tục thanh toán nợ như thế nào? Bài viết này sẽ cập nhật những quy định mới nhất được Nhà nước áp dụng hiện nay về vấn đề liêm quan đến nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất.

Mục lục

Có được nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất không

Có được nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất không
Có được nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất không

Theo quy định hiện hành Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/02/2004 về thu tiền sử dụng đất (đã được bổ sung, sửa đổi từ Nghị định số 44/2008/NĐ-CP và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP), cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định này

  • Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, 8 của Nghị định này
  • Tuy nhiên với hộ gia đình, cá nhân chưa đủ điều kiện tài chính để nộp tiền sử dụng đất ngay tại thời điểm đó và có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi chủ sở hữu gửi đơn đề nghị kèm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư.

Như vậy đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất chưa đủ khả năng tài chính thanh toán tiền sử dụng đất thì vẫn được đề nghị ghi nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất

Những trường hợp được xin nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất

Theo quy định hiện hành Khoản 1 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP được bổ sung, sửa đổi chủ thể sử dụng đất được xin nợ tiền sử dụng đất nếu trong trường hợp đất được giao là đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trong khi đó luật ban hành cũ chỉ quy định ghi nợ thuế áp dụng khi người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có nguyện vọng ghi nợ.

Những đối tượng ĐƯỢC GHI NỢ là hộ gia đình, cá nhân theo pháp luật hiện hành, bao gồm:

Dựa theo quy định pháp luật, nhưng đối tượng dưới đây được phép ghi nợ bao gồm:

  • Người có công với cách mạng;
  • Hộ nghèo;
  • Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;
  • Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Quy định mới nhất về mức nộp tiền nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất

Quy định mới nhất về mức nộp tiền nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất
Quy định mới nhất về mức nộp tiền nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất

Mức giá mới thu nợ thuế tiền sử dụng đất sau ngày 1/3/2021 là bao nhiêu?

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP vừa được ban hành về việc thu tiền sử dụng đất.

Quy định hiện hành theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi từ Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP), mức thu tiền sử dụng đất như sau:

Hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016

  • Nếu chưa thanh toán xong thì tiếp tục thanh toán số tiền nợ còn lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28.2.2021.

Hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất sau ngày 1/3/2021

Sau ngày này nếu chưa thanh toán hết tiền sử dụng đất, chủ sở hữu sẽ phải thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Để tránh phải thanh toán tiền nợ sử dụng đất theo chính sách mới năm 2021, các hộ gia đình, cá nhân nên kiểm tra kỹ trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất có còn ghi nợ tiền sử dụng đất hay không

  • Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán ngân sách Nhà nước thị chủ sở hữu đất liên hệ trực tiếp Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các quận, huyện, thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28.2.2021.
  • Trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28.2.2021, tiền sử dụng đất sẽ được tính theo giá đất tại thời điểm trả nợ, trong khi giá đất của năm 2021 sẽ cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất có chuyển nhượng cho người khác được không

Theo quy định hiện hành Khoản 1 Điều 168 Luật Đất Đai 2013 về nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Trong thời gian nợ tiền sử dụng đất nếu muốn chuyển nhượng phần đất đó cho bên thứ 2 thì hộ gia đình, cá nhân khi chuyển nhượng phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ cho Nhà nước.

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.”

Thời hạn ghi nợ thuế tối đa

Thời hạn ghi nợ thuế tối đa
Thời hạn ghi nợ thuế tối đa

Theo quy định hiện hành Khoản 3 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP:

  • Kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 5 năm hộ gia đình, cá nhân được phép “trả nợ dần” và không phải nộp tiền trả chậm trong thời hạn 5 năm này
  • Trong thời hạn 5 năm sau kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa trả hết tiền nợ sử dụng đất ghi trên sổ đỏ thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ thuế

Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ thuê
Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ thuê

Theo quy định hiện hành Khoản 4 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP về thủ tục ghi nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Hồ sơ nộp Văn phòng đăng ký Đất đai gồm:

1 – Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất;

2 – Quyết định giao đất tái định cư và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  • Văn phòng đăng ký Đất đai nhận hồ sơ, tiến hành xử lý và lập Phiếu chuyển thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan.
  • Trong đó Phiếu chuyển thông tin phải có các nội dung như sau: Số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận; giấy hẹn cho hộ gia đình, cá nhân.
  • Căn cứ vào các thông tin trên Phiếu chuyển thông tin do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, cơ quan Thuế sẽ xác định và gửi thông báo theo quy định cho hộ gia đình, cá nhân. Thời gian làm việc không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thông báo.

Tại quyết định thông báo phải có đầy đủ các nội dung:

  • Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp;
  • Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ;
  • Số tiền sử dụng đất được ghi nợ bằng: Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp trừ (-) Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ;
  • Thời hạn hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền;
  • Căn cứ Thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp số tiền sử dụng đất không được ghi nợ tại cơ quan kho bạc nhà nước hoặc đơn vị được cơ quan kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu trong thời hạn quy định và nộp chứng từ do kho bạc cung cấp tại Văn phòng để được cấp Giấy chứng nhận.
  • Kho bạc có trách nhiệm thu tiền sử dụng đất theo Thông báo của cơ quan thuế và cung cấp chứng từ cho hộ gia đình, cá nhân; đồng thời chuyển thông tin về số tiền thu được của hộ gia đình, cá nhân đến các cơ quan liên quan theo quy định.
  • Căn cứ chứng từ mà hộ gia đình, cá nhân nộp, Văn phòng trả Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định; trong đó tại Giấy chứng nhận có nội dung về số tiền sử dụng đất ghi nợ và thời hạn thanh toán.

Kết luận

Trên đây là bài viết giải thích về việc người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất có được nợ thuế không cũng như hướng dẫn các thủ tục để đề nghị ghi nợ thuế và thời hạn tối đa người dân được ghi nợ thuế đến từ Dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding Hotline : 0931.346.386 (zalo,viber). Xin cám ơn!

Hỗ trợ tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất có nợ thuế cho cá nhân hoặc dự án,nhận hồ sơ khó lâu năm tại 24 quận huyện trong TPHCM liên hệ ngay vớiDịch vụ đáo hạn ngân hàng– Trust Holding Hotline : 0931.346.386(zalo,viber).

20200829 231831

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Hotline
https://www.facebook.com/