• Tự mình chuẩn bị hồ sơ nhưng chưa được.
 • Đã nhờ nhiều dịch vụ chịu phí cao nhưng chưa xử lý được.
 • Hồ sơ đã nộp có biên nhận mà chưa xử lý được
 • Hồ sơ lâu năm chưa xử lý được

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

 • Điều 52 của Luật Đất đai 2013.
 • Đất chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở phải phù hợp các quy định chuyển mục đích sử dụng.Chủ sở hữu phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật. Điều này được căn cứ vào điều 57 của Luật Đất đai 2013 .

dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Xem thêm : hợp thức hóa nhà đất tại TP Hồ Chí Minh

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được thực hiện theo 2 trường hợp:

TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI XIN PHÉP:

 1. Đối tượng sử dụng đất có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất .Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận trực thuộc quận,huyện.
 2. Bộ phận tiếp nhận sẽ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho chi nhánh văn phòng đăng ký QSDĐ.
 3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất . Những trường hợp không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì trả lại hồ sơthông báo rõ lý do bằng văn bản.
 4. Trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai.Xác nhận vào đơn đăng ký biến động và chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ.
 5. Sau cùng là trả hồ sơ lại bộ phận tiếp nhận quận,huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất.

TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN PHÉP :

 1. Đối tượng cần chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại phòng TNMT.
 2. Phòng TNMT có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ.Xác minh thực địa, xem xét tính phù hợp với quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất chi tiết.Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết,chỉ đạo Văn phòng ĐKQSDĐ trực thuộc làm trích lục hồ sơ địa chính.
 3. Văn phòng ĐKQSDĐ làm trích lục hồ sơ địa chính gửi Phòng TNMT gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.
 4. Phòng TNMT có trách nhiệm trình UBND cấp tỉnh quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất .Chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ.Kí lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.
 5. Phòng TNMT trả giấy chứng nhận QSDĐ đã chỉnh lý lại cho người sử dụng đất.

CÁC BƯỚC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm:

 • Đơn xin phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở.
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 • UBND cấp Tỉnh(Thành Phố) có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.
 • UBND cấp Quận(Huyện) có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Bước 3: Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Xem thêm : Chuyển mục đích sử dụng đất uy tín tp.hồ chí minh, dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở

CAM KẾT DỊCH VỤ :

  • Đảm bảo kết quả khi đồng ý nhận hồ sơ.
  • Tư vấn đầy đủ miễn phí phương án tốt nhất cho khách hàng.
  • Khách hàng nắm rõ quy trình và thời gian có kết quả.
  • Hỗ trợ kể cả hồ sơ khó lâu năm hoặc hồ sơ đã có biên nhận lâu năm.
  • Hỗ trợ làm từ a-z hoặc tư vấn pháp lý để khách tự đi làm.
  • Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng.
  • Đảm bảo tính an toàn minh bạch về pháp lý trong mọi giao dịch.
  • Dịch vụ đơn giản nhanh chóng.
  • Phí tốt nhất cho cả hồ sơ khó.

KHU VỰC HỖ TRỢ :

Hỗ trợ dịch vụ chuyển đổi mục đích đất tại 24 quận huyện tại TP.HCM,nhận hồ sơ khó lâu năm hoặc hồ sơ đã có biên nhận,chuyên các quận Bình Chánh,Hóc Môn,Củ Chi,Nhà Bè,Quận 9.

Photo_1596564812166

LIÊN HỆ XỬ LÝ TRONG NGÀY : 0931.346.386