Hướng dẫn thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng được cấp cho mỗi công trình xây dựng luôn có điều khoản quy định về thời hạn cụ thể. Tuy nhiên, trong thực tiễn khi thi công xây dựng vì nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau việc triển khai thi công có thể sẽ không theo đúng như tiến độ dự kiến, vì thế pháp luật vẫn cho phép chủ đầu tư được phép gia hạn giấy phép xây dựng tuy nhiên phải theo đúng quy định của pháp luật.

Vậy thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng cần thực hiện như thế nào? Yêu cầu, điều kiện để được gia hạn giấy phép và một số lưu ý khi thực hiện thủ tục này sẽ được Dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding cung cấp cho bạn thông qua bài viết dưới đây, cùng tham khảo ngay nhé!

Mục lục

Tìm hiểu về giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là gì?
Giấy phép xây dựng là gì?

Rất nhiều chủ đầu tư khi xây dựng lần đầu sẽ băn khoăn không biết tại sao xây nhà phải có giấy phép xây dựng? Loại giấy phép này là gì? Có thể hiểu một cách đơn giản thì đây là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các cá nhân, tổ chức được phép thực hiện xây dựng các công trình, nhà ở, nâng cấp công trình, sửa chữa cải tạo, di dời công trình theo định luật định.

Thông thường, việc cấp phép sẽ thuộc về cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên chủ đầu tư có trách nhiệm trước khi tiến hành xây dựng, sửa chữa,… phải xin cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy trình, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phân loại giấy phép xây dựng

Có hai loại giấy phép xây dựng hiện nay gồm giấy phép có thời hạn và giấy phép theo giai đoạn.

  • Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép được cấp đối với trường hợp xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong khoảng thời gian nhất định kèm theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.
  • Loại thứ hai là giấy phép xây dựng theo giai đoạn là loại giấy phép xây dựng được cấp cho từng phần của công trình hoặc cấp cho từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án khi mà chưa được thực hiện xong.

Gia hạn giấy phép xây dựng

Trong trường hợp công trình chưa được khởi công tuy nhiên giấy phép xây dựng đã hết hiệu lực, trong trường hợp này chủ đầu tư cần tiến hành xin đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Quy định số lượng tối đa được gia hạn giấy phép là không quá hai lần gia hạn và thời gian cho mỗi lần gia hạn là 12 tháng. Nếu đã qua 2 lần gia hạn giấy phép mà công trình vẫn chưa khởi công thì buộc phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Trường hợp là nhà ở riêng lẻ, công trình được cấp giấy phép có thời hạn đã hết thời hạn được ghi trong giấy phép xây dựng, mà quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu của công trình hoặc người được giao sử dụng công trình có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xem xét để gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn có hiệu lực của công trình được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

Yêu cầu của gia hạn giấy phép xây dựng

Yêu cầu của gia hạn giấy phép xây dựng
Yêu cầu của gia hạn giấy phép xây dựng

Muốn thực hiện được thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng, đầu tiên chủ đầu tư không thể bỏ qua các yêu cầu và điều kiện để thực hiện được thủ tục này. Căn cứ vào quy định hiện nay tại Điều 99 của Luật Xây dựng 2014 có quy định Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng”.

Điều kiện gia hạn giấy phép xây dựng

  • Để xin gia hạn giấy phép xây dựng, chủ đầu tư cần thực hiện trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực, trong trường hợp không tuân thủ điều kiện trên chủ đầu tư buộc phải thực hiện thủ tục xin cấp mới từ đầu đối với giấy phép xây dựng.
  • Chủ đầu tư được phép gia hạn giấy phép xây dựng không quá hai lần trên mỗi loại giấy phép xây dựng, thời gian tối đa được gia hạn cho một lần không quá 12 tháng. Nếu đã hết thời gian gia hạn mà vẫn thi công xây dựng thì buộc phải làm thủ tục xin cấp mới, như vậy tổng thời gian mà chủ đầu tư có thể gia hạn lại giấy phép qua hai lần gia hạn sẽ không quá 24 tháng.
  • Do đó, chủ đầu tư cần lưu ý về hồ sơ của mình cũng như tiến độ thực hiện của công trình xây dựng để đảm bảo thời gian xây dựng và hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng sao cho phù hợp với quy định cấp phép.

Quy trình gia hạn giấy phép xây dựng

Quy trình khi tiến hành gia hạn giấy phép xây dựng được quy định như sau:

  • Chủ đầu tư nộp về cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng gồm 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.
  • Kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ tới không quá 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiến hành xem xét để gia hạn giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư.

Thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng

Thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng
Thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng

Đối tượng thực hiện

Bước 1: Ở bước này trách nhiệm sẽ thuộc về Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng

  • Chủ đầu tư chuẩn cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (căn cứ vào từng loại giấy phép xây dựng đã được cấp trước đó) gồm 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Ở bước này, viên chức tại bộ phận một cửa tiếp nhận và kiểm hồ sơ của cá nhân, đơn vị nộp về cho cơ quan.

  • Đối với trường hợp hồ sơ đã nộp đầy đủ và hợp lệ thì công chức tiếp nhận tiến hành cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả và trao cho người nộp.
  • Đối với trường hợp hồ sơ nộp về nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận tiến hành hướng dẫn cho người nộp để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến không quá 05 ngày làm việc, Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét hồ sơ để tiến hành gia hạn giấy phép xây dựng.

  • Đối với hồ sơ đã đủ điều kiện thì tiến hành thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư.
  • Đối với hồ sơ không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thông báo bằng văn bản đồng thời nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.
  • Trong trường hợp quá thời hạn được ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng không trả lời thì chủ đầu tư có quyền xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt từ quy định có trong hồ sơ được đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4: Giấy phép sau khi được gia hạn sẽ được trả tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng, người nhận kết quả căn cứ vào thời hạn được ghi trong giấy biên nhận để đến nhận kết quả.

Cách thức thực hiện

  • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng.

Thành phần và số lượng hồ sơ

Chủ đầu tư cần chuẩn bị các hồ sơ để đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

  • Thứ nhất, đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP) ;
  • Thứ hai, giấy phép xây dựng bản chính đã được cấp.
  • Thứ hai, thời hạn gia hạn của giấy phép xây dựng được ghi trong giấy phép xây dựng được cấp.

Tổng số lượng hồ sơ cần nộp: 02 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến không quá 05 ngày làm việc.

Lệ phí

  • Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính được nộp theo quy định khi chủ đầu tư có yêu cầu gia hạn giấy phép xây dựng

Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng

Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng
Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng

Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng thuộc về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, nghĩa là cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư thì sẽ tiến hành thực hiện gia hạn khi có yêu cầu.

Bộ Xây dựng có thẩm quyền điều gia hạn với giấy phép xây dựng công trình ở cấp đặc biệt.

Đối với công trình xây dựng thuộc cấp I, cấp II, thẩm quyền gia hạn giấy phép sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép gồm: công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tôn giáo, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, công trình tượng đài, những công trình trên các tuyến, các trục đường phố chính trong đô thị theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc các dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, công trình thuộc các dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp.

Ngoài các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ xây dựng và UBND cấp tỉnh thì UBND cấp huyện cũng có thẩm quyền đối với gia hạn giấy phép xây dựng cho các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, kể cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do nhà nước quản lý.

Bên cạnh đó pháp luật cũng cho phép UBND cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu đô thị hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao gia hạn giấy phép xây dựng cho những công trình thuộc phạm vi quản lý của những cơ quan này trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ xây dựng.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình để quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp không đúng quy định.

Đối với các trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án, tuy nhiên dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền gia hạn phép xây dựng công trình cấp cao nhất có trách nhiệm gia hạn phép xây dựng cho những công trình còn lại thuộc các dự án theo quy định hiện hành.

Kết luận

Trên đây là những thông tin liên quan về thủ tục điều chỉnh giấy phép, hy vọng với những thông tin trên có thể giúp ích cho bạn trong những dự án thi công sắp tới, tránh trường hợp mất thời gian cho việc xin cấp mới lại tự đầu và vi phạm quy định nếu có. Cảm ơn bạn đã đọc tin, hãy theo dõi Dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding Hotline : 0931.346.386 (zalo,viber) để biết thêm các thông tin khác liên quan đến lĩnh vực nhà đất nhé!

Hỗ trợ tư vấn gia hạn giấy phép xây dựng cho cá nhân hoặc dự án,nhận hồ sơ khó lâu năm tại 24 quận huyện trong TPHCM liên hệ ngay vớiDịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding Hotline : 0931.346.386(zalo,viber).

20200829 231831

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Hotline
https://www.facebook.com/