Xây nhà không đúng giấy phép bị xử lý như thế nào theo quy định của Pháp Luật

Theo quy định hiện hành, đa số công trình hoặc nhà ở muốn xây dựng trước tiên phải xin cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật. Vậy nếu công trình/nhà ở xây dựng không nằm trong trường hợp được miễn xin cấp giấy phép mà vẫn cố tình xây dựng hoặc xây nhà không đúng giấy phép đã được cấp đều là những hành vi sai phạm pháp luật. Bài viết dưới đây Dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding sẽ cung cấp đầy đủ hơn các trường hợp xử phát cũng như khắc phục khi có sai phạm này.

Mục lục

Các trường hợp miễn xin cấp giấy phép xây dựng

Các trường hợp miễn xin cấp giấy phép xây dựng
Các trường hợp miễn xin cấp giấy phép xây dựng

Một số trường hợp đặc biệt, khi xây dựng sẽ không phải xin giấy phép. Nếu bạn nằm trong các trường hợp sau đây thì bạn sẽ không cần phải lo lắng về loại giấy phép này nữa. Căn cứ Luật xây dựng năm 2014 quy định thì chỉ có 10 trường hợp sau đây sẽ được miễn xin cấp giấy phép xây dựng gồm:

– Những công trình được xây dựng nằm trên địa bàn của 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình thuộc bí mật quốc gia, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp.

– Những công trình xây dựng thuộc dự án do Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định xây dựng.

– Những công trình tạm để phục vụ xây dựng công trình chính: chẳng hạn như lán dựng tạm cho nhân công xây dựng, nhà kho để để vật liệu,…

– Những công trình theo tuyến ở ngoài đô thị ( như là đường ống dẫn nước, đường dây điện, đường sắt, đường bộ,…) nhưng đã được chấp thuận về hướng tuyến công trình bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt trước đó.

– Những công trình thuộc dự án khu chế xuất, công nghệ cao, khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thẩm định thiết kế xây dựng.

– Các loại nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở với tổng số tầng thấp hơn 7 và tổng diện tích sàn không quá 500 mét vuông, và được cơ quan có thẩm quyền theo quy định phê duyệt quy hoạch xây dựng.

– Cải tạo, sửa chữa, hoặc lắp đặt các thiết bị bên trong công trình mà không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình và các công trình bên trong hay thay đổi kết cấu chịu lực, công năng sử dụng.

– Cải tạo, sửa chữa, thay đổi mặt ngoài kiến trúc nhưng không tiếp giáp với mặt đường đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

– Ở nông thôn, các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa có quy hoạch chi tiết về xây dựng điểm dân cư được duyệt và chỉ yêu cầu có Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

– Ở nông thôn, những công trình nhà ở riêng lẻ trừ trường các hợp nhà ở xây dựng trong khu bảo tồn, hay trong khu di tích lịch sử – văn hóa, hoặc các công trình xây dựng ở nông thôn nhưng nằm trong khu vực quy hoạch phát triển đô thị hoặc chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt.

Đối với các trường hợp xây dựng công trình gồm công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất, hay các dự án được Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng, các công trình theo tuyến ngoài đô thị. Về quy định chủ đầu tư sẽ không cần xin cấp giấy phép xây dựng tuy nhiên vẫn phải nộp hồ sơ và thông báo đến cơ quan địa phương nơi công trình thi công để cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo dõi và lưu hồ sơ.

Như vậy ngoài những trường hợp nêu trên, những công trình còn lại khi thực hiện xây dựng hay sửa chữa, cải tạo đều phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép và thực hiện đúng theo nội dung đã được cấp phép.

Xử phạt đối với hành vi xây dựng trái phép

Xử phạt đối với hành vi xây dựng trái phép
Xử phạt đối với hành vi xây dựng trái phép

Trong thực tế có không ít các trường hợp người dân hoặc thậm chí là cơ quan, tổ chức xây dựng công trình thực hiện xây dựng không có giấy phép hoặc có giấy phép tuy nhiên lại lại vi phạm nội dung trên giấy phép được cấp, hành vi này đã vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Xây dựng năm 2014 về các hành vi bị nghiêm cấm khi xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

Cụ thể tại Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định về xây dựng trái phép, xây dựng có không giấy phép xây dựng như sau:

Về xây dựng sai nội dung trên giấy phép xây dựng để sửa chữa, cải tạo:

  • Trường hợp là nhà ở riêng lẻ tại đô thị khi xây dựng sai nội dung trên giấy phép để cải tạo, sửa chữa sẽ bị phát từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.
  • Công trình xây dựng yêu cầu phải lập dự án đầu tư hoặc lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.
  • Đối với nhà ở riêng lẻ trong xây dựng trong khu bảo tồn, hay trong khu di tích lịch sử – văn hóa, hoặc các công trình xây dựng khác nhưng không thuộc 2 trường hợp trên thì bị phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Về trường hợp xây dựng sai nội dung trên giấy phép để xây dựng mới:

  • Trường hợp là nhà ở riêng lẻ tại đô thị khi xây dựng sai nội dung trên giấy phép để xây mới sẽ bị phát từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
  • Công trình xây dựng yêu cầu phải lập dự án đầu tư hoặc lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.
  • Đối với nhà ở riêng lẻ trong xây dựng trong khu bảo tồn, hay trong khu di tích lịch sử – văn hóa, hoặc các công trình xây dựng khác nhưng không thuộc 2 trường hợp trên thì bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Về tổ chức thi công mà không có giấy phép xây dựng:

  • Trường hợp là nhà ở riêng lẻ tại đô thị khi xây không có giấy phép xây dựng sẽ bị phát từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.
  • Công trình xây dựng yêu cầu phải lập dự án đầu tư hoặc lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật sẽ bị phạt tiền từ 30 đồng đến 50 triệu đồng.
  • Đối với nhà ở riêng lẻ trong xây dựng trong khu bảo tồn, hay trong khu di tích lịch sử – văn hóa, hoặc các công trình xây dựng khác nhưng không thuộc 2 trường hợp trên thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Về công trình được miễn cấp phép xây dựng:

  • Nếu chủ đầu tư xây dựng không đúng thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thì bị phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng.

Chủ đầu từ có thể bị phạt từ 50 triệu đến 60 triệu đồng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

  • Thi công xây dựng công trình sai cốt.
  • Thi công xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng.
  • Tiến hành thi công xây dựng trái với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Có hành vi lấn chiếm, cơi nới diện tích, không gian gây ảnh hưởng đến các cá nhân, cơ quan tổ chức đang sử dụng, quản lý, hoặc làm ảnh hưởng đến khu vực sinh hoạt chung, khu vực công cộng.
  • Có hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi, hành lang an toàn giao thông, công trình bảo vệ quốc phòng an ninh hoặc cố tình xây dựng tại nơi đã được cảnh báo về nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Về trường hợp đã bị xử phạt về xây dựng không có giấy phép hoặc trái với nội dung trên giấy phép mà còn tái phạm

  • Trường hợp là nhà ở riêng lẻ tại đô thị sẽ bị phát từ 70 triệu đến 80 triệu đồng.
  • Công trình xây dựng yêu cầu phải lập dự án đầu tư hoặc lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật sẽ bị phạt tiền từ 950 triệu đến 01 tỷ đồng.
  • Đối với nhà ở riêng lẻ trong xây dựng trong khu bảo tồn, hay trong khu di tích lịch sử – văn hóa, hoặc các công trình xây dựng khác nhưng không thuộc 2 trường hợp trên thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
  • Bên cạnh đó nếu chủ đầu tư tái phạm có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép đã được cấp trước đó trong thời hạn 12 tháng.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Biện pháp khắc phục hậu quả
Biện pháp khắc phục hậu quả

Khi thi công các công trình không có giấy phép, sai giấy phép hoặc xây dựng trái phép thì có thể bị áp dụng biện pháp yêu cầu khắc phục hậu quả sau:

Nếu hành vi vi phạm đã kết thúc

  • Trong trường hợp công trình đã hoàn tất xây dựng thì phuộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình, và phần công trình vi phạm.
  • Căn cứ pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP (Điểm d khoản 11 Điều 15).

Nếu đang thi công

Trong trường hợp công trình đang tiến hành thi công thì bị lập biên bản xử phạt và buộc dừng thi công công trình đang sai phạm.

Căn cứ pháp lý Khoản 12 Điều 15 của Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định: đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng sai nội với dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ các trường hợp được quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều này) thì bị xử lý như sau:

  • Lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời yêu cầu cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm phải dừng thi công xây dựng công trình.
  • Trong thời gian kể từ 60 ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm tiến hành làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lại giấy phép xây dựng.
  • Trong trường hợp đã hết thời hạn nêu trên mà cá nhân, tổ chức vi phạm không làm thủ tục xuất trình với cơ quan có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì buộc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ toàn bộ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.
  • Khi đã được điều chỉnh giấy phép, phần công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy phép xây dựng thì cá nhân, tổ chức vi phạm buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình hoặc phần công trình sau đó mới được tiếp tục xây dựng.

Kết luận

Trên đây là những thông tin liên quan về hành vi xây nhà không đúng giấy phép, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà hành vi này sẽ bị xử phạt với mức tiền khác nhau. Ngoài việc bị phạt tiền thì khi thi công xây dựng mà không có giấy phép, sai giấy phép hoặc xây dựng trái phép thì có thể bị áp dụng biện pháp yêu cầu khắc phục hậu quả.

Hy vọng với những thông tin trên có thể giúp ích cho bạn trong những dự án thi công sắp tới, tránh trường hợp vi phạm nếu có. Cảm ơn bạn đã đọc tin, hãy theo dõi Dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding Hotline : 0931.346.386 (zalo,viber) để biết thêm các thông tin khác liên quan đến lĩnh vực nhà đất nhé!

20200829 231831

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Hotline
https://www.facebook.com/