VPBank chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng là ngày 23/6/2017.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng là ngày 23/6/2017.

Theo thông tin hiện tại, tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu là 31,84% và chia cổ phiếu thưởng là 0,99%. VPBank sẽ phát hành lần lượt gần 319,5 triệu và 9,9 triệu cổ phiếu để chia cho cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng là 23/6/2017.

Để thực hiện phát hành cổ phiếu, VPBank dùng khoảng 3.195 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất năm 2016 còn được phân phối và khoảng 99 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ dung vốn điều lệ. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng lên 14.059 tỷ đồng.

Xem thêm: Đáo hạn ngân hàng VPBank

Được biết, đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của VPBank thông qua việc tăng vốn trong năm. Bao gồm hai đợt với đợt 1 tăng từ 10.765 lên 14.059 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Toàn bộ lợi nhuận năm 2016 và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sẽ là nguồn để tăng vốn đợt này.

VPBank chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng
VPBank chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng

Đợt 2, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước với khối lượng không vượt quá 15% tổng cổ phần trước thời điểm thực hiện, tương ứng khoảng gần 2.000 tỷ đồng.Giá bán sẽ được thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của Ngân hàng.

Vốn điều lệ của VPBank sau hai đợt phát hành tăng lên khoảng 16.000 tỷ đồng. Trong năm 2017, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.800 tỷ đồng, tăng 38% so với kết quả 2016.

Tổng tài sản 280.645 tỷ đồng. Huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng 26%, đạt 217.732 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng 12%, trong đó cho vay khách hàng khoảng 182.433 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. VpBank là một trong số những ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất nước.

Quý I/2017, VPBank đặt lợi nhuận sau thuế 1.520 tỷ đồng, tăng gần 80% cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt gần 230 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 186 nghìn tỷ đồng. Chỉ tiêu cho vay khách hàng đạt 152 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2016. (Theo Nguyễn Long)

Zalo
Hotline
https://www.facebook.com/