• Tự mình chuẩn bị hồ sơ nhưng chưa được.
 • Đã nhờ nhiều dịch vụ chịu phí cao nhưng chưa xử lý được.
 • Hồ sơ đã nộp có biên nhận mà chưa xử lý được
 • Hồ sơ lâu năm chưa xử lý được

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 52 của Luật Đất đai 2013.

Cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở phải được phép của Cơ quan có thẩm quyền và phải căn cứ vào:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp Huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư,đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Đất chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp các quy định chuyển mục đích sử dụng.

Chủ sở hữu phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật. Điều này được căn cứ vào điều 57 của Luật Đất đai 2013

THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo 2 trường hợp:

Trường hợp không phải xin phép:
 1. Đối tượng sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận trực thuộc quận, huyện.
 2. Bộ phận tiếp nhận sẽ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
 3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất. Những trường hợp không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì trả lại hồ sơthông báo rõ lý do bằng văn bản.
 4. Trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì xác nhận vào đơn đăng ký biến động và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 5. Sau cùng là trả hồ sơ lại bộ phận tiếp nhận quận,huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất.
Trường hợp phải xin phép :
 1. Đối tượng cần chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại phòng Tài Nguyên-Môi trường.
 2. Phòng Tài Nguyên – Môi Trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ.Xác minh thực địa, xem xét tính phù hợp với quy hoạch.Kế hoạch sử dụng đất chi tiết.Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết,chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc làm trích lục hồ sơ địa chính.
 3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục hồ sơ địa chính gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường.Và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.
 4. Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất.Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.
 5. Phòng Tài nguyên và Môi trường trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý lại cho người sử dụng đất.

CÁC BƯỚC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT UY TÍN TP.HỒ CHÍ MINH

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn xin phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 • Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh(Thành Phố) có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.
 • Uỷ ban nhân dân cấp Quận(Huyện) có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Bước 3: Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

CAM KẾT DỊCH VỤ :

 • Đảm bảo kết quả khi đồng ý nhận hồ sơ.
 • Tư vấn đầy đủ miễn phí phương án tốt nhất cho khách hàng.
 • Khách hàng nắm rõ quy trình và thời gian có kết quả.
 • Hỗ trợ kể cả hồ sơ khó lâu năm hoặc hồ sơ đã có biên nhận lâu năm.
 • Hỗ trợ làm từ a-z hoặc tư vấn pháp lý để khách tự đi làm.
 • Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng.
 • Đảm bảo tính an toàn minh bạch về pháp lý trong mọi giao dịch.
 • Dịch vụ đơn giản nhanh chóng.
 • Phí tốt nhất cho cả hồ sơ khó.

KHU VỰC HỖ TRỢ :

Hỗ trợ xử lý pháp lý cho cá nhân hoặc tổ chức trong tất cả các quận huyện trong khu vực TP.Hồ Chí Minh.

Photo_1596564812166

Xem thêm : Diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại TP.Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ XỬ LÝ TRONG NGÀY : 0931.346.386