Thông tin về mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất

Các vụ việc tranh chấp đất đai ngày nay ngày càng phổ biến nên vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai được rất nhiều người quan tâm. Nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải khi xảy ra tranh chấp đất đai. Nếu không tự giải quyết thì phải nộp đơn yêu cầu tại UBND cấp xã có đất để giải hòa. Và cách thức, nội dung viết đơn nộp lên cơ quan có thẩm quyền như thế nào cần có mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất tham khảo.

Làm đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai khi nào?

Làm đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai khi nào?
Làm đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai khi nào?

Khi quyền và nghĩa vụ bị xâm hại các chủ thể phải dành lại quyền lợi thuộc về mình đặc biệt là quyền lợi về sở hữu đất đai.

Theo quy định khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013: “Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ về đất đai”.

Theo quy định điều 202 luật đất đai, khi xảy ra tranh chấp đất đai, pháp luật khuyến khích các bên tự hòa giải. Trường hợp không tự hòa giải thì nộp đơn yêu cầu tại cơ quan có thẩm quyền là UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Do đó khi không tự giải quyết được mà cần có bên thứ ba có thẩm quyền hòa giải thì cần trình bày vụ việc cho cơ quan nắm biết tình hình. Các sự việc tương tự sẽ có chung một mẫu đơn cơ bản giúp việc giải quyết tranh chấp dễ dàng hơn.

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai là gì?

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai là gì?
Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai là gì?

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai là mẫu đơn dùng cho cá nhân, tổ chức đề nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết về việc tranh chấp đất đai của cá nhân, tổ chức đó. Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai là tài liệu quan trọng để cơ quan có thẩm quyền tiến hành giải quyết. Nội dung đơn đề nghị phải đảm bảo về mặt pháp luật dân sự. Trong mẫu đơn phải ghi rõ về nguyên nhân tranh chấp đất đai, nội dung muốn cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án

Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án
Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Bộ hồ sơ khởi kiện cần chuẩn bị, gồm:

  • Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai theo mẫu có sẵn.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai là các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.
  • Giấy tờ của người khởi kiện: Sổ hộ khẩu; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
  • Biên bản hòa giải có chứng nhận của UBND xã và có chữ ký của các bên tranh chấp khi tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất chưa được cấp sổ đỏ.
  • Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, ai khởi kiện vấn đề gì thì phải có tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho chính yêu cầu khởi kiện đó nên phải có các giấy tờ chứng minh khác.

Bước 2. Nộp đơn khởi kiện

Nơi nộp: Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất đang tranh chấp.

Hình thức nộp: Nộp bằng 1 trong 3 hình thức sau:

  • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
  • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có);
  • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính (bưu điện).

Bước 3. Tòa thụ lý và giải quyết

Nếu hồ sơ đủ:

  • Nộp tạm ứng án phí theo Tòa thông báo.
  • Đến cơ quan thuế theo giấy báo tạm ứng án phí và mang biên lai nộp lại cho Tòa để người khởi kiện nộp tạm ứng án phí.
  • Sau đó tòa sẽ thụ lý.

Nếu hồ sơ chưa đủ thì Tòa án yêu cầu bổ sung thêm các hồ sơ cần thiết đi kèm.

Thủ tục chuẩn bị xét xử và xét xử

Thủ tục chuẩn bị xét xử và xét xử
Thủ tục chuẩn bị xét xử và xét xử
  • Chuẩn bị xét xử: Tổng 06 tháng – Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự. Thời hạn 04 tháng, vụ việc phức tạp được gia hạn không quá 02 tháng.
  • Trong thời gian này, nếu không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc đình chỉ Tòa án sẽ tổ chức hòa giải tại Tòa, nếu các bên không hòa giải thành thì sẽ Tòa sẽ đưa vụ án tranh chấp ra xét xử sơ thẩm.
  • Nếu không đồng ý với bản án sau khi có bản án sơ thẩm các bên tranh chấp có quyền kháng cáo và phải có căn cứ.

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai
Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai phải đảm bảo đúng bản chất theo quy định pháp luật. Mẫu đơn được trình bày cơ bản như sau:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn;
  • Kính gửi: Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
  • Thông tin của người làm đơn
  • Tóm tắt sự việc xảy ra dẫn đến tranh chấp đất đai.

Nêu rõ sự việc dẫn đến tranh chấp đất đai theo trình tự thời gian diễn ra.

Nêu nguyên nhân tranh chấp giữa 2 bên liên quan đến diện tích đất tranh chấp.

  • Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai.
  • Chữ ký
  • Danh mục tài liệu, chứng cứ đi kèm với mẫu đơn đề nghị.

Một mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai cơ bản như trên. Nhưng để hiểu rõ hơn về cách viết chi tiết các bạn cùng tham khảo qua hướng dẫn cách viết mẫu đơn dưới đây.

Hướng dẫn chi tiết mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Thứ nhất, ghi ngày, tháng, năm làm đơn, phải có tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của UBND được xác định tại (khoản 3 Điều 203 Luật đất đai 2013). Ghi tên UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi xảy ra tranh chấp về đất đai.

Thứ hai, ghi đầy đủ thông tin như họ và tên, hộ khẩu thường trú, tạm trú (chỗ ở hiện tại) của người làm đơn (người đề nghị) và thông tin những người mà người đề nghị cho rằng có liên quan đến vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai.

Thứ ba, trình bày về nội dung đề nghị giải quyết tranh chấp: nguyên nhân, mục đích, đề nghị giải quyết tranh chấp để cơ quan có thẩm quyền giải quyết về tình trạng tranh chấp. Tóm tắt vụ việc dẫn đến tranh chấp đất đai (các sự việc diễn ra theo trình tự thời gian, nêu các tranh chấp giữa hai bên liên quan đến khu vực tranh chấp). Yêu cầu giải quyết tranh chấp (xác định ranh giới đất liền kề, ngõ đi chung, ai là chủ sử dụng hợp pháp quyền sử dụng đất, …)

Thứ tư, kết thúc đơn là chữ ký cũng như họ tên đầy đủ của người làm đơn đồng thời có sự xác nhận của chính quyền địa phương.

Đối với người đề nghị là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đề nghị. Đối với người đề nghị là cơ quan tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đề nghị đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong trường hợp tổ chức đề nghị là doanh nghiệp.

Thứ năm, trình bày danh mục tài liệu, chứng cứ liên quan đến tranh chấp đất đai kèm theo đơn đề nghị. Các tài liệu kèm theo có thể là: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ), sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác liên quan đến diện tích xảy ra tranh chấp, giấy làm chứng xác nhận sự việc có chữ ký của các bên liên quan khác nhằm thuận lợi cho công tác điều tra và đảm bảo quyền và lợi ích cho các bên.

Trên thực tế theo ghi nhận các năm gần đây, có rất nhiều loại tranh chấp chấp đất đai phổ biến như tranh chấp về ranh giới đất liền kề, ngõ đi chung, xác định người sở hữu, sử dụng đất,…vì thế khi làm đơn người làm đơn phải trình bày tóm tắt nội dung sự việc xảy ra, nêu ra nguyên nhân tranh chấp để yêu cầu giải quyết.

Ví dụ tranh chấp giữa hai hộ gia đình là tranh chấp về ranh giới đất liền kề, cần xác định ai là người có quyền sử dụng đất nên trong đơn sẽ đề nghị là xác định người có quyền sử dụng đất. Riêng đối với nhiều tranh chấp di sản thừa kế mà di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, thì loại tranh chấp này giải quyết theo quy định pháp luật dân sự về chia di sản thừa kế chứ không xét về tranh chấp quyền sử dụng đất.

Các lưu ý khi viết đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Các lưu ý khi viết đơn
Các lưu ý khi viết đơn

Khi thấy quyền sử dụng đất bị xâm phạm, các chủ thể có quyền đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai.

Theo quy định tại (khoản 1 Điều 203 Luật đất đai 2013) thì việc đề nghị UBND cấp có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được áp dụng đối với đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ về đất quy định tại (Điều 100 Luật Đất đai 2013).

Chủ thể có quyền đề nghị giải quyết tranh chấp đất là người sử dụng đất bị xâm phạm về quyền và lợi ích hợp pháp về đất. Tranh chấp đất đai phổ biến xảy ra giữa các cá nhân, hộ gia đình về quyền sử dụng đất.

Các yêu cầu giải quyết tranh chấp đất thông thường như: yêu cầu tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu xác định về ranh giới giữa các thửa đất liền kề, lối đi chung, yêu cầu giải quyết lấn chiếm đất, yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp…

Ví dụ về trình bày sự việc trong mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Với từng tình huống sẽ có các cách viết khác nhau. Dưới đây là cách trình bày sự việc đơn giản, cơ bản nhất. Sau khi đã ghi xong bước thứ nhất và thứ hai, cùng đến với bước thứ ba.

Xin trình bày sự việc như sau:

(Công ty) tôi là chủ sở hữu quyền sử dụng mảnh đất số………. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…… do Sở Tài nguyên và môi trường………. cấp ngày …/…../…….

Tuy nhiên, vào ngày…/…./…… (công ty) tôi phát hiện:

Ông/Bà: ………………………..………………

Sinh năm: …………..

Giấy CMND/ thẻ CCCD số: ………………… Ngày cấp: …./…./…..

Nơi cấp (tỉnh, TP): ……………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………..

Số điện thoại: ……………………………….

Có hành vi sử dụng/….. phần diện tích đất ………………………………………

Ngày…./…./….. (Công ty) tôi và Ông/ Bà ………. Đã có buổi làm việc để giải quyết vấn đề này, tuy nhiên, buổi làm việc không dẫn đến kết quả như mong muốn:

………………………………….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Do vậy, tôi làm đơn này để đề nghị Ông/ Bà xem xét và tiến hành giải quyết yêu cầu của tôi, tiến hành mở phiên tòa giải quyết tranh chấp về vụ việc trên cho tôi theo quy định của pháp luật.

Trong sự việc này, tôi yêu cầu Ông/ Bà ………………………

1./……….

2./……….

(Đưa ra đề nghị của bạn trong việc giải quyết tranh chấp, như yêu cầu người vi phạm chấm dứt vi phạm, bồi thường thiệt hại,….)

Kết luận

Tranh chấp đất đai là trường hợp không bao giờ tránh khỏi trong cuộc sống hiện tại cũng như về sau. Nên việc tìm kiếm mẫu đơn để tham khảo và viết nộp đến các cơ quan có thẩm quyền là cần thiết. Với trình bày của bài viết trên Dịch vụ đáo hạn ngân hàngTrust holding Hotline : 0931.346.386 (zalo,viber) rất mong sẽ giúp bạn dễ dàng và đơn giản viết mẫu đơn khi xảy ra tranh chấp đất đai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Hotline
https://www.facebook.com/