Hình banner

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định Pháp luật

Việc xin giấy phép xây dựng phải thông qua các thủ tục, quy trình phức tạp do Cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật. Bởi giấy phép xây dựng có vai trò rất quan trọng cho các chủ thể khi muốn xây dựng, di dời, sửa chữa, cải tạo các công trình. Các quy định hiện hành đối với thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng vẫn chưa được các cá nhân, tổ chức nắm bắt rõ ràng và cụ thể.

Để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại trong vấn đề này các bạn tìm hiểu qua bài viết dưới đây trước khi thực hiện nhé!

Mục lục

Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là gì?
Giấy phép xây dựng là gì?

Khi xây dựng, thay đổi kết cấu nhà ở, công trình bắt buộc phải có một trong những giấy tờ quan trọng nhất của các cá nhân, tổ chức đó là giấy phép xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng thẩm định, phê duyệt. Để đảm bảo cho chủ đầu tư thực hiện việc xây dựng một cách nhanh chóng, thuận lợi đúng quy hoạch và đúng pháp luật thì việc xin cấp giấy phép xây dựng là cần thiết.

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Theo quy định tại điều 103 của Luật Xây dựng 2014 thì Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng thuộc về 3 đơn vị: Bộ xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thẩm quyền của Bộ Xây dựng

Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt do Bộ Xây dựng cấp.

Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình dân dụng như:

  • Trung tâm hội nghị, rạp chiếu phim, rạp xiếc, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, vũ trường và các công trình văn hóa tập trung đông người khác có tổng sức chứa lớn hơn 3000 người;
  • Sân vận động cấp quốc gia có sức chứa trên khán đài lớn hơn 40.000 chỗ;
  • Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa có nhiều hơn 1000 giường nằm cho bệnh nhân;
  • Nhà ga hàng không có lượt khách lớn hơn 10 triệu lượt khách/năm;
  • Các công trình như là Nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch, Trụ sở Chính phủ, Trụ sở Trung ương Đảng và các công trình đặc biệt quan trọng khác…

Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đối với các công trình sau do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng:

  • Các công trình xây dựng cấp I, cấp II theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư 03/2016/TT-BXD;
  • Công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị;
  • Công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
  • Công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng;
  • Ngoài Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.

Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Trừ các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Bộ xây dựng hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã nêu ở trên. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý.

Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

Đối với các công trình nhà ở đơn lẻ nằm trong quy hoạch phát triển của xã được Ủy ban nhân dân cấp xã đó có thẩm quyền cấp giấy phép.

Từ các điều khoản trên ta thấy, tùy vào tính chất và loại công trình nhà đầu tư sẽ đến cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy phép xây dựng. Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là Bộ xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Do đó, đối với việc cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đồng thời cơ quan đó cũng chính là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do cơ quan đó cấp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng trong trường hợp cấp giấy phép xây dựng không đúng quy định mà không thu hồi giấy phép đã cấp sai đó.

Quy trình cấp Giấy phép xây dựng

Quy trình cấp Giấy phép xây dựng
Quy trình cấp Giấy phép xây dựng

Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng được quy định tại điều 102 Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

  • Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
  • Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.
  • Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

Bước 4: Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

Bước 5: Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

Bước 6: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.

Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng
Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc cấp giấy chứng nhận được thể hiện rõ trong Điều 21:

  • Cử cán bộ, công chức có năng lực, chuyên môn phù hợp để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn cho chủ đầu tư lập hồ sơ và thụ lý hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đảm bảo đúng các quy định.
  • Niêm yết công khai các điều kiện, thủ tục hành chính, quy trình, thời gian cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ.
  • Có lịch tiếp dân và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cấp phép xây dựng.
  • Thực hiện các quy định trong quá trình xem xét cấp giấy phép xây dựng và chịu trách nhiệm về những nội dung của giấy phép xây dựng đã cấp; bồi thường thiệt hại do việc cấp phép chậm, cấp phép sai so với quy định.
  • Thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định.
  • Không được chỉ định tổ chức, cá nhân thiết kế hoặc thành lập các đơn vị thiết kế trực thuộc để thực hiện thiết kế cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Kết luận

Hỗ trợ hồ sơ vay thế chấp tất cả các ngân hàng khu vực Toàn Quốc,nhận mọi hồ sơ khó,nợ xấu,không chứng minh thu nhập,tài sản Tỉnh,Quy hoạch,đất nông nghiệp,diện tích nhỏ,lớn tuổi,gần mộ,hẻm nhỏ…hỗ trợ giải ngân nhanh các khoản vay dưới 5 tỷ khu vực TP.HCM. Nhận đáo hạn,giải chấp ngân hàng,cho thuê hạn mức,chứng minh tài chính,đáo hạn rút tiền mặt thẻ tín dụng,vay kinh doanh,vay tín chấp đến 2tỷ,cầm cố ô tô nhà đất,vay 3 bên tài sản Tỉnh hạn mức 300tr-50 tỷ. Liên hệ Dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Daohannganhang.vn Hotline: 0931.346.386 (zalo,viber) tư vấn miễn phí nhé.
daohannganhang
daohannganhang
Bài viết liên quan
Sau khi hoàn tất chuẩn bị hồ sơ, chủ đầu tư phải làm theo các bước sau để được cấp phép xây dựng nhà yến
Nghề nuôi yến trong nhà đang rất phổ biến mà phát triển và đem lại…
Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng tại các cây ATM của ngân hàng
Mục lục Cách rút tiền thẻ tín dụng tại cây ATM như thế nào? Rút…
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Pháp Luật
Một trong những vấn đề pháp lý luôn được người dân đặc biệt quan tâm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Hotline
https://www.facebook.com/